kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Vastuvõtukulud (esinduskulud)

Ettevõttel on lubatud teha teatud piirmäära ulatuses maksuvabalt kulutusi KÜLALISTE või KOOSTÖÖPARTNERITE (kliendid, liikmed, mittetulundusühingu või sihtasutuse vabatahtlikud jne)vastuvõtmiseks seoses

Seadusandja käsitleb kulutusi vastuvõtuks osaliselt ettevõtlusega seotud kuludena ja sellepärast on nimetatud kulude maksustamisel kehtestatud maksuvaba piirmäär.

Piirmääraks on 32 eurot kuus + 2% palgafondist (isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summast, brutopalkadest), kalendriaasta lõikes kumuleeruvalt. Kui ühel kuul vastavaid kulusid ei ole, siis saad järgmisel kuul topelt kulutada. Või kulutad kogu aasta osa detsembris.

Käibemaksukohustuslasest ettevõtja neilt kuludelt käibemaksu tagasi küsida ei tohi!

Vastuvõtukulude maksustamisel ei ole oluline, kas maksumaksja teeb nimetatud kulutused Eestis või väljaspool Eestit. Ka maksumaksja töötaja poolt välislähetuses tehtud vastuvõtukulusid käsitletakse vastuvõtukuludena, mitte lähetusega seotud kuludena.

Vastuvõtul võivad osaleda nii töötajad kui külalised. Kui töötajad täidavad üritusel töökohustusi, ei ole tegemist tööandja poolt töötajatele hüve pakkumisega.

Kui ürituse iseloomust selgub, et tegelikult korraldati üritus töötajatele, kus osaleb ka külalisi, siis tuleb kulud jaotada töötajate ja külaliste vahel vastavalt osalejatele ning töötajatele tehtud kulutused maksustatakse erisoodustusena.