kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11
2023 Maksud ja määrad

Tulumaksu
kinnipidamise määr on 20%.
Üldine käibemaksumäär on 20%
9% käibemaksumääraga maksustatav käive.
5% käibemaksumääraga maksustatav käive – ajakirjandusväljaanded
0% käibemaksumääraga maksustatav käive – kaubad või teenused
Maksuvaba käive

Maksuvaba tulu summa sõltub inimese sissetulekust (kuus kuni 654 eurot ja aastas kuni 7848 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja kirjalik avaldus
Maksuvaba tulu vanaduspensionieas ei sõltu inimese sissetulekust (kuus kuni 704 eurot ja aastas kuni 8448 eurot). Maksuvaba tulu arvestamiseks ei pea vanaduspensionieas inimene sotsiaalkindlustusametile ja pensionikeskusele esitama avaldust. Sotsiaalkindlustusamet arvestab maksuvaba tulu automaatselt ja annab maksuvaba tulu kasutamata jäägi üle pensionikeskusele.
Maksuvabad on töötaja tervise edendamiseks tehtavad kulutused 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis
Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80.
Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
Töötasu alammäär aastal 2023 on 725 eurot ja minimaalseks tunnitasuks on 4,30 eurot.  
Sotsiaalmaksu määr on 33%.
Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 654 eurot (2022. aastal kehtis 584 eurot), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 215,82 eurot kuus.
Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.
Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne või paindlik vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.
Kogumispensioni makse määr on 2%.
Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus võib muutuda 3 korda aastas: 1. jaanuaril, 1. mail ja 1. septembril.
Seda sõltumata põhjusest, kas inimene lahkub II sambast, peatab sissemaksed II sambasse, läheb II sambast pensionile või liitub II sambaga.
Kuna avalduse esitajal on õigus avaldus tagasi võtta hiljemalt kuu enne sissemakse kohustuse peatumist, siis ei saa Pensionikeskusest sissemaksete kohustuse kohta infot varem kui 1 kuu enne peatamise tähtpäeva. Seega soovitus raamatupidajatele detsembris, aprillis ja augustis töötajate kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus üle kontrollida.

Alates 01.01.2023 algab 2% kogumispensioni makse kinnipidamine 2022. aastal 18-aastaseks saanud töötajatel (kui nad ei ole esitanud 2022. aastal sissemaksete katkestamise avaldust).

2022. aasta detsembri eest väljamaksete tegemisel tuleb meeles pidada, et maksustamine on kassapõhine, ehk kui detsembri töötasu makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2023. aasta määrades ja deklareerida jaanuari eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2023). Kui aga detsembri töötasu makstakse välja 2022. aasta detsembris, siis tuleb maksude ja maksete arvestamisel/kinnipidamisel rakendada 2022. aasta määrasid ning deklareerida maksud ja maksed 2022. aasta detsembri eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2023).

Erandiks on sotsiaalmaksusoodustuse arvesse võtmine vähenenud töövõimega töötaja puhul: kui töötukassa maksustamisperiood (aruandekuu) on detsember, aga tööandja maksustamisperiood (väljamaksekuu) on jaanuar, siis jaanuaris detsembripalga maksmisel ja deklareerimisel TSD vormil jaanuarikuu kohta on tööandjal õigus vähendada selle töötaja sotsiaalmaksuga maksustatava tasu summa võrra, millelt töötukassa deklareeris sotsiaalmaksu detsembris (kuni 584 eurot).

2022 Maksud ja määrad


Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
Maksuvaba tulu summa sõltub inimese sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja kirjalik avaldus.
Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
Miinimumpalk aastal 2022 on 654 eurot ja minimaalseks tunnitasuks on 3,86 eurot.  
Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 584 eurot (sama, mis oli 2021. aastal), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 192,72 eurot kuus.
Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8% (samad, mis olid 2021. aastal, säilivad kuni 2023. aasta lõpuni).
Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne või paindlik vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.
Kogumispensioni makse määr on 2%.
Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus võib muutuda 3 korda aastas: 1. jaanuaril, 1. mail ja 1. septembril. Seda sõltumata põhjusest, kas inimene lahkub II sambast, peatab sissemaksed II sambasse, läheb II sambast pensionile või liitub II sambaga. Isikupõhise info makse kinnipidamise kohustusest saab Pensionikeskuse liitumiskontrollist isiku isikukoodi järgi liht- või masspäringuga.

2021 Maksud ja määrad

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
Miinimumpalk aastal 2021 on 584 eurot
Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.
Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 584 eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 192,72 eurot kuus.
Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.

2020 Maksud ja määrad

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80
Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
Miinimumpalk aastal 2020 on 584 eurot
Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.
Sotsiaalmaksu määr on 33% .
Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 540 eurot, sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 178,20 eurot kuus.
Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.
Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.

2019 Maksud ja määrad

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
Miinimumpalk aastal 2019 on 540 eurot. Töötasu alammäär tunnis on 3,21 eurot.
Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus. 
Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 500 eurot (2018. aastal kehtinud 470 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165 eurot kuus
Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. 
Kogumispensioni makse määr on 2%.
Käibemaksu määr on 20%.

2018 Maksud ja määrad

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
Miinimumpalk aastal 2018 on 500 eurot. Töötasu alammäär tunnis on 2,97 eurot.
Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot  ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.
Kui isiku brutosissetulekud ületavad aastas 25 200 eurot (2 100 eurot kuus), siis puudub isikul õigus maksuvabale tulule üldse. Aastane brutosissetulek kuni 14 400 eurot (kuni 1200 eurot kuus), annab isikule õiguse maksuvabale tulule 500 eurot kuus.  Isiku brutosissetulekud vahemikus 1200-2100 eurot kuus, leitakse maksuvaba miinimumi osa proportsionaalselt, valemi alusel. 
Sotsiaalmaksu määr on 33%.
Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 470 eurot
Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 155,10 eurot kuus.
Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.
Kogumispensioni makse määr on 2%.
Käibemaksu määr on 20%.

2017 Maksud ja määrad

2016 Maksud ja määrad:

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.

Maksuvaba tulu on 170 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).

Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).

Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 390 eurot (2015. aastal kehtinud 355 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 128,70 eurot kuus.

Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.

Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%. Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustust ning aastatel 2014–2017 konkreetsele isikule rakenduva maksemäära saab kontrollida isiku isikukoodi järgi või masspäringuga. Samal aadressil tuleb eakate töötajate puhul kontrollida kohustusliku kogumispensioni makse kinnipidamise lõpukuupäeva (kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus lõpeb II samba pensionifondi osakute esimese tagasivõtmise päeva aasta 31. detsembril). See tähendab, et näiteks, kui pensioniikka jõudnud töötajal algasid kogumispensioni väljamaksed 2015. aasta keskel, siis II samba maksed (2% või 3%) tuli pidada kinni kuni 2015. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksetelt ja alates 2016. aasta 1. jaanuarist tehtud väljamaksetelt makset enam kinni ei peeta. Vanaduspensioni ea piiri ületanud töötajatel, kes jätkavad töötamist ning ei alusta kogumispensioni väljamaksete saamisega, toimub kogumispensioni arvestamine edasi tavapärasel viisil.

Alates 2016. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 2,54 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 430 eurot.
(Alates 2017. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 2,78 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 470 eurot)

Välislähetuste maksuvaba päevaraha on 50 eurot iga välislähetuse 15 esimese päeva eest, kuid mitte rohkem kui 15 päeva eest kalendrikuus. Ülejäänud välislähetuses viibitud päevade eest võib päevaraha maksuvabalt maksta seni kehtinud määras 32 eurot.
Välislähetustega seotud kulude hüvi­ta­mist või välis­lä­he­tuse päe­va­raha maks­mist üle mak­su­vaba piir­määra ei loeta alataes 01.01.2016 erisoodustuseks vaid töö eest makstavaks tasuks.

Tööandja sõiduauto tasuta või soodushinnaga töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutada andmise erisoodustuse ülempiir on 256 eurot kuus iga sõiduauto kohta. Erisoodustuse suurus määratakse arvestuse alusel ehk nö sõidupäevikut kasutades. Arvestuse puudumise korral võetakse maksustamisel aluseks 256 eurot. Erisoodustuse hind ühe kilomeetri kohta on sõiduauto puhul vanusega üle viie aasta ja auto silindrite töömahuga kuni 2000 cm3(kaasa arvatud) 20 senti ning muudel juhtudel 30 senti.

Maksud erisoodustuselt (256 eurot) on 170 eurot tulu- ja sotsiaalmaksu.