kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Hinnakiri lähtudes tunnihinnast

Raamatupidaja tunnihind 50 EUR
Raamatupidaja kiirtööde tunnihind 55 EUR
Juristi tunnihind 90 EUR
Vandeadvokaadi tunnihind on kokkuleppeline
Audiitori tunnihind on kokkuleppeline

Hindadele lisandub käibemaks

Hinnakiri lähtudes kannete hulgast

Raamatupidaja teeb valdavalt tehnilist tööd, sisestades algdokumentidel sisalduva informatsiooni raamatupidamisprogrammi (teisisõnu teostab raamatupidamiskandeid).
Algdokumendiks loetakse ostu- või müügiarvet ja panga kannet.
Lepingutega tutvumine ja muude dokumentide alusel tehtavate kannete kajastamine hinnastatakse tunnitasu alusel.  
Kannete ja tunnitasude alusel arvestab raamatupidaja kuu lõpus kokku tehtud tööd ja esitab kliendile arve (suuruses, mis vastab teostatud töödele).
Järgnev hinnakiri sisaldab kannete alusel moodustuvat teenuse hinda, samuti eritööde hindasid, mida ei ole kannete alusel võimalik arvestada. Hindadele lisandub käibemaks.

Seisev, tegevuse peatanud äriühing ja kuni 20 kannet 50 EUR
21-35 kannet 58 EUR
36-50 kannet 77 EUR
51-65 kannet 87 EUR
66-80 kannet 96 EUR
81-90 kannet 106 EUR
91-100 kannet 116 EUR
101-110 kannet 131 EUR
111-120 kannet 147 EUR
121-130 kannet 162 EUR
131-140 kannet 177 EUR
141-150 kannet 192 EUR
151-160 kannet 202 EUR
161-170 kannet 212 EUR
171-180 kannet 221 EUR
181-190 kannet 231 EUR
191-200 kannet 240 EUR
201-210 kannet 250 EUR
211-220 kannet 260 EUR
221-230 kannet 269 EUR
231-240 kannet 279 EUR
241-250 kannet 288 EUR
251-260 kannet 297 EUR
261-270 kannet 304 EUR
271-280 kannet 311 EUR
281-290 kannet 320 EUR
291-300 kannet 327 EUR
301- …………. kannet, ühe kande hind 1,1 EUR

Ettevõttele, kelle dokumentatsioon on riikidevaheline, korrutame teenuse hinna 1,3- ga.

Eritööde hinnakiri

Eritööd on sellised teenused, mis võivad olla:

  1. raamatupidamisteenuse lahutamatuks osaks, ning mida ei ole võimalik kannete alusel hinnata
  2. või vastavalt tellija erisoovile tehtavad teenused

Tunnihinna 50 EUR alusel pakume järgmiseid teenuseid:

  1. Aastaaruande koostamine
  2. Väljasõit ja esindamine ametkondades
  3. Statistikaaruannete ja muude kliendi tegevuse eripärast tulenevate spetsiifiliste aruannete täitmine ja edastamine
  4. Eripäraste ja mahukate algdokumentide töötlemine
  5. Keerukamad raamatupidamisalased konsultatsioonid ja pikemad kliendikohtumised
  6. Raamatupidamise taastamine (varasemate perioodide töötlemine ja aruandluse esitamine)
Tunnihinna 55 EUR alusel pakume järgmiseid kiirtöid:
  1. bilansi ja kasumiaruande koostamine ning esitamine kliendi poolt soovitud isikule, alustades kiirtööga viivitamatult
  2. muud ootamatud ja kiiret reageerimist vajavad tööd
Teenindatava ettevõtte postiaadressi teenus 20 EUR kuus

Hindadele lisandub käibemaks.

Kaksi Consult OÜ-l on õigus muuta hinnakirja iga uue kalendriaasta alguses eelneva aasta tarbijahinnaindeksi võrra, automaatselt.
Kaksi Consult OÜ jätab endale õiguse muuta hinnakirja, teatades sellest ette 1 kuu.
Ostja ja pakkuja kokkuleppel, võib teenuse hind kujuneda hinnakirjast erinev.