kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Hinnakiri lähtudes tunnihinnast

Raamatupidaja tunnihind 40.- EUR
Raamatupidaja kiirtööde tunnihind 45.- EUR
Juristi tunnihind 90.- EUR
Vandeadvokaadi tunnihind 120.- EUR
Audiitori tunnihind on kokkuleppeline.

Hindadele lisandub käibemaks.

Hinnakiri lähtudes kannete hulgast

Raamatupidaja teeb valdavalt tehnilist tööd, sisestades algdokumentidel sisalduva informatsiooni raamatupidamisprogrammi (teisisõnu teostab raamatupidamiskandeid). Selliste kannete alusel arvestab raamatupidaja kuu lõpus kokku tehtud tööd ja esitab kliendile arve (suuruses, mis vastab teostatud töödele).
Klientidele pakume võimalust valida kahe erineva hinnastamise meetodi vahel:

 1. Kui dokumentide hulk on kuude lõikes sarnane, võime kokku leppida kindla kuutasu.
 2. Kui dokumentide hulk on kuude lõikes erinev (eeskätt hooajatööde vms korral), pakume võimalust tasuda teenuste eest raamatupidaja poolt sisestatud ja kokku loetud kannete ja/või tunnihinna alusel.

Järgnev hinnakiri sisaldab kannete alusel moodustuvat teenuse hinda, samuti eritööde hindasid, mida ei ole kannete alusel võimalik arvestada. Hindadele lisandub käibemaks.

Seisev, tegevuse peatanud äriühing ja kuni 20 kannet 40 EUR
21-35 kannet 48 EUR
36-50 kannet 64 EUR
51-65 kannet 72 EUR
66-80 kannet 80 EUR
81-90 kannet 88 EUR
91-100 kannet 96 EUR
101-110 kannet 109 EUR
111-120 kannet 122 EUR
121-130 kannet 135 EUR
131-140 kannet 147 EUR
141-150 kannet 160 EUR
151-160 kannet 168 EUR
161-170 kannet 176 EUR
171-180 kannet 184 EUR
181-190 kannet 192 EUR
191-200 kannet 200 EUR
201-210 kannet 208 EUR
211-220 kannet 216 EUR
221-230 kannet 224 EUR
231-240 kannet 232 EUR
241-250 kannet 240 EUR
251-260 kannet 247 EUR
261-270 kannet 253 EUR
271-280 kannet 259 EUR
281-290 kannet 266 EUR
291-300 kannet 272 EUR
301- …………. kannet, ühe kande hind 0,90 EUR

Ettevõttele, kelle dokumentatsioon on riikidevaheline, korrutame teenuse hinna 1,3- ga.

Eritööde hinnakiri

Eritööd on sellised teenused, mis võivad olla:

 1. raamatupidamisteenuse lahutamatuks osaks, ning mida ei ole võimalik kannete alusel hinnata
 2. või vastavalt tellija erisoovile tehtavad teenused

Tunnihinna 40 EUR alusel pakume järgmiseid teenuseid:

 1. Aastaaruande koostamine
 2. Väljasõit ja esindamine ametkondades
 3. Statistikaaruannete ja muude kliendi tegevuse eripärast tulenevate spetsiifiliste aruannete täitmine ja edastamine
 4. Eripäraste ja mahukate algdokumentide töötlemine
 5. Keerukamad raamatupidamisalased konsultatsioonid ja pikemad kliendikohtumised
 6. Raamatupidamise taastamine (varasemate perioodide töötlemine ja aruandluse esitamine)
Tunnihinna 45 EUR alusel pakume järgmiseid kiirtöid:
 1. Kiirtööd (nt bilansi ja kasumiaruande koostamine ning esitamine kliendi poolt soovitud isikule, alustades kiirtööga viivitamatult)
Teenindatava ettevõtte postiaadressi teenus 20 EUR kuus

Hindadele lisandub käibemaks.

OÜ Kaksi Consult jätab endale õiguse muuta hinnakirja, teatades sellest ette 1 kuu.
Ostja ja pakkuja kokkuleppel, võib teenuse hind kujuneda hinnakirjast erinev.