kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Õigusabiteenus

Osutame klientidele õigusabiteenust eraõiguse valdkonnas, eeskätt kogu raamatupidamise ja ettevõtte juhtimisega seonduvates valdkondades (sh äriõiguse, maksuõiguse, võlaõiguse ja tööõiguse vallas) 
Õigusabiteenuse raames osutame:

Uue äriühingu asutamine

Osutame äriühingu (ettevõtte) asutamisteenuseid, konsulteerime nii netipõhisel registreerimisel Äriregistri portaalis, kui abistame notariaalsel vormistamisel. Selleks koostame asutamisdokumendid, broneerime aja notari juures, abistame muude seonduvate toimingutega erinevates ametkondades (sh Maksuametis ja pangas), aitame sisse seada raamatupidamise ja anname head nõu tegevusega alustamisel.

Raamatupidamisteenust ostvale ettevõttele pakume seonduvat juriidilist nõustamist (maksunduse, võlaõiguse ja tööõiguse valdkonnas) ja vormistame vajaliku dokumentatsiooni.

Igapäevategevuse raamest väljuvate küsimustega tegeleb meie koostööpartnerina vandeadvokaat, kes esindab meie kliente vajadusel kohtus ja muudes ametkondades.

Käibemaksukohuslaseks registreerimine

Ettevõtte saab käibemaksukohuslaseks registreerida igal ajal, kohustus on registreerida käibe 40 000 eurot tekkimisel aastas.
Alustavalt ettevõttelt võidakse küsida lisaks avaldusele täiendavat tõendusmaterjali ettevõtlusega alustamise kohta.
Avalduse esitamise õigus on
– juriidilise isiku allkirjaõiguslikul isikul
– füüsilisest isikust ettevõtjal
– volitatud isikul
Maksu- ja Tolliamet teeb registreerimise otsuse kuni viie tööpäeva jooksul pärast avalduse kättesaamist. 
Kui vajatakse registreerimiseks ettevõtluse alustamist või selle olemasolu tõendavaid lisadokumente, siis võetakse ühendust viie tööpäeva jooksul kas telefoni või e-posti teel. Sellisel juhul tehakse registreerimise otsus kuni viie tööpäeva jooksul pärast dokumentide kättesaamist. 
Kui isik ettevõtlusega ei tegele või ettevõtlust ei alusta, siis Maksu-ja Tolliamet isikut käibemaksukohustuslasena ei registreeri.
Samuti ei registreeri Maksu- ja Tolliamet isikut, kes ei ole esitanud tähtajaks nõutud lisadokumente.