kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Alates 1. aprillist 2022 on töötamise registris kaks uut töötamise peatamise alust:

  • vanemapuhkus ja
  • emapuhkus.

Alates 01.04.2022 on lapsehoolduspuhkuse uus nimetus vanemapuhkus.

Tööandja kannab töötamise registrisse vanemapuhkuse.

Sotsiaalkindlustusamet kannab töötamise registrisse emapuhkuse ja isapuhkuse.
Tööandja isapuhkuse kannet sisestada ei saa. Isapuhkuse avalduse teeb sotsiaalkindlustusameti iseteenindusportaalis isapuhkuse taotleja. Töötamise registrisse ei kanta lapsepuhkust, puudega lapse vanema lapsepuhkust ning lapsendaja puhkust.

Kui saate vanemahüvitist ja samas soovite lapse kõrvalt tööd teha, siis on oluline teada, et lapsehoolduspuhkuse ajal ei saa töötada samas ettevõttes, kust puhkusele jäite. Tööd võite teha teises ettevõttes või osutada teenust võlaõigusliku lepingu (käsundus-või töövõtulepingu) alusel nii samale ettevõttele, kust puhkust kasutatakse kui ta teistele ettevõtetele. Teenuse osutamisel tuleb tähele panna, et lepingu sisu ja täidetavad ülesanded vastaksid teenuse osutamisele ning tegemist ei oleks varjatud töösuhtega.

Kui soovite siiski oma vana tööandja juurde naasta, peate katkestama lapsehoolduspuhkuse. Kui jõuate näiteks omavahel kokkuleppele, et töötate osaajaga, siis vormistage see tähtajalise töölepingu muudatusena. Nii võite samal ajal saada edasi ka vanemahüvitist (v.a juhul kui lapsehoolduspuhkust kasutab teine lapsevanem, sel juhul saab tema vanemahüvitist).

Kui lapsevanem töötab osaliselt lapse kõrvalt, siis vähendatakse tema vanemahüvitist siis, kui saadav töötasu ulatub pooleni hüvitise ülempiirist. See tähendab, et töist tulu võib teenida kuni 1,5-kordse keskmise palga suuruses ilma, et vanemahüvitist vähendataks. Vanemahüvitise saajale säilib alati vanemahüvitise määr, mis on 2022. aastal 654.- eurot.”