kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Transpordivahendi rendileandmisel  sõltub rendikäibe maksustamine ja deklareerimine rendiperioodi pikkusest ja teenuse saajast.  

Kui Eesti käibemaksukohustuslane  annab sõiduautod pikaajalisele rendile (üle 30 päeva) teise liikmesriigi käibemaksukohustuslasele rakendatakse üldreeglit, teenus maksustatakse  0% maksumääraga, arvel viidatakse pöördmaksustamisele (aluseks käibemaksuseaduse § 10 lg 4 p 9 ja § 15 lg 4 p 1).  Käive deklareeritakse KMD ridadel 3 ja 3.1 ning ühendusesisese käibe aruandel VD. 

Transpordivahendi pikaajalisel üürimisel mittemaksukohustuslasele on teenuse osutamise kohaks teenuse saaja asukoht või elukoht (käibemaksuseaduse § 10 lg 4 p 4).  Kui Eesti  käibemaksukohustuslane  annab sõiduautod pikaajalisele rendile (üle 30 päeva) Läti või Leedu füüsilistele isikule, maksustatakse käive vastavalt Lätis või Leedus.  Sellisel juhul seda Eesti käibedeklaratsioonis ei deklareerita. 

Eesti ettevõte saab uurida Läti ja Leedu maksuhalduritelt, kas peab end nende riikides käibemaksukohustuslaseks registreerima või kui ta annab auto rendile lõpptarbijale, kas sel juhul saaks maksukohustuse täitmiseks kasutada OSS erikorda (e-kaubanduse ja teenuste erikord).  Kui maksukohustuse saab täita erikorra alusel, siis registreerib ettevõte end OSS erikorra kasutajaks ja deklareerib sõidukite rendikäibe OSS deklaratsioonil, mille saab esitada Eestis läbi e-MTA portaali.