kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

on ajutine töö tegemine väljaspool töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta. Seega on kaugtööd tegeva töötaja puhul oluline just see, kuidas on määratletud töölepingus töö tegemise koht. Sellest sõltub, millal tekib vajadus teda lähetada ning millisest asulast hakatakse lugema maksuvaba päevaraha eelduseks olevat 50 kilomeetrit lähetuse sihtkohta.

Kui kaugtööd tegeva töötaja tavapärane töö tegemise koht on selge, siis töölähetusega seotud kulude hüvitamisel ja võimalikul maksukohustusel erisusi pole (võrreldes tööandja tegevuskohas tööd tegevate töötajatega).

Kõik lähetusega seotud kulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel. Seadusandja ei ole töölähetusega seotud kuludele ette näinud piirmäärasid, v.a maksuvaba päevaraha. Kui toitlustamine välja arvata, siis kehtib üldine põhimõte, et kõik lähetusega seotud kulutused kaetakse ilma maksukohustuseta. Lähetuses toitlustamiseks on ette nähtud päevaraha ja kui päevarahale lisaks soovitakse hüvitada töötaja toitlustuskulusid, kuuluvad need maksustamisele erisoodustusena.