kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Töökeskkonna spetsialist- on isik, kelle on valinud ettevõtte juhatus, täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.

Töökeskkonna volinik on töötajate poolt valitud isik (esindaja), töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes (valitakse, kui on üle 10 töötaja)

Seega üks esindab ettevõtte juhatust ja teine töötajaid.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse mõttest tulenevalt ei ole õige kui töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku kohustusi täidab üks ja sama isik.

Tööandjal ja töötajatel võib kujuneda erinev seisukoht töökeskkonnas esinevate ohutegurite mõjust, töökohtade ja töövahendite kasutamisega ja töökorraldusega seotud riskidest ja muudest töökeskkonnaga seotud küsimustest või situatsioonidest. Olukorras kus üks töötaja täidaks nii spetsialisti kui voliniku ülesandeid, ei oleks ta oma ülesandeid täites objektiivne ja sõltumatu otsuste vastuvõtmisel või seisukohtade kujundamisel.

Tööandja on kohustatud korraldama töökeskkonnavolinikule töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe hiljemalt kahe kuu jooksul alates tema valimisest.

Dokumendid: kindlasti peaks olema hääletusprotokoll, kus on näha, kelle töötajad valisid. Selle alusel teeb juhatus korralduse.