kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Kui tegu on töövälise ajaga ning tegu ei ole tööandja sõidukiga, siis ei ole tegu rikkumisega töölepingu seaduse mõistes. Kui rikkumise tagajärjel võetakse töötajalt mõneks ajaks ära juhtimisõigus ning töötaja töökohustustes on sees autoga sõitmine, siis peaks tööandja võimalusel muutma tööülesandeid sel viisil, et tööülesannete täitmisel poleks vaja juhtimisõigust.

Kui aga tööülesannete põhisisu eeldabki mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu, siis võiks tulla kõne alla töölepingu erakorraline ülesütlemine. Enne lepingu ülesütlemist peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Ülesütlemine ei ole lubatud, kui tööandjal leidub tööd, mida töötaja on võimeline tegema. Tööandja pakub töötajale teist tööd, sealhulgas korraldab vajadusel töötaja täiendõppe, kohandab töökohta või muudab töötaja töötingimusi, kui muudatused ei põhjusta tööandjale ebaproportsionaalselt suuri kulusid ning teise töö pakkumist võib asjaolusid arvestades mõistlikult eeldada.