kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Alates 2018 aastast ei maksustata enam töötajatele tehtud sporditoetust kvartaalselt  väljamakselt summas 100 eurot. Soodustus kehtib aga juhul, kui tööandja rakendab seda võimalust kõikidele töötajatele.

Töötaja on sporditoetuse tähenduses:

Maksusoodustus ei kohaldu töötaja abikaasale, elukaaslasele ega teistele sugulastele.

Maksuvabad sporditoetused on:

Avalike spordiürituste all peetakse silmas erinevaid avalikke ürituste sarju ja üksiküritusi. Avalikku spordiüritust iseloomustab: avalik teavitus, osavõtu ajakava, reeglid, osalejate vaheliste tulemuste kõrvutamine, parimate tunnustamine. Avalikud rahvaspordiüritused ei ole näiteks ettevõttesisesed spordipäevad või nendega sarnased kitsamale sihtrühmale suunatud üritused.

Spordi ja liikumispaigad on avalikud ja ettevõtte sisesed spordiklubid.

Sportimis- ja liikumispaigad on:

Sportimis – või liikumispaigaga seotud kuludeks ei loeta meditatsiooni ja mindfulness`i, ilusalongide teenuseid, LPG, rullmassaaž, agility`t jne.

Veekeskuse, spaa, saunamaailma teenuste soetamine selliselt, kus ei tehta regulaarselt sporti/treeningut, ei kuulu maksusoodustuste alla.

Ravikindluslepingu kindlustusmakse

Töötajaga kokkuleppel on tööandjal võimalik sõlmida töötaja eest ravikindlustusleping kindlustusseltsiga. See annab tööandjale võimaluse maksvabalt maksusoodustuse  piirnormi ulatuses katta töötaja ravikulud või  kuludokumendi alusel kompenseerida töötajale tehtud kulud. Vabatahtlik ravikindlustus on vajalik neile, kes mingil põhjusel ei ole kaetud haigekassa ravikindlustusega või ei saa/soovi seda eraldi haigekassast osta. 

Näide: Tööandja sõlmib haigekassa pakutava ravikindlustuslepingu isikule kellel ei ole riiklikku ravikindlustust (nt. võlaõigusliku lepingu alusel töötav isik ning tema igakuine tasu on madalam, kui sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse  aluseks olev kuumäär.

Kui kulu tegemise (teenuse saamine) ja selle eest tasumine, langevad eri aegadele, siis tööandja peab valima, kuidas arvestust pidada. Arvestust peetakse kas kulupõhiselt või väljamakse alusel. Sama meetodit tuleb kasutada aasta põhiselt ja kõikidele töötajale.

Vormi INF 14 III osas deklareeritakse kalendriaasta jooksul katnud või hüvitatud maksuvabad tervise edendamise kulud piirmäära ulatuses kokku ning töötajate arv, kellele on kalendriaasta jooksul kaetud või hüvitatud kulusid. Andmed deklareeritakse IV kvartali deklaratsioonil.

Maksuvaba piirmäära ületav summa deklareeritakse vormil TSD lisa 4 koodil 4120. Esitatakse ja tasutakse iga järgneva kuu 10-daks kuupäevaks