kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Madalapalgaliste lisatoetus makstakse välja üks kord aastas. 2017. aastal saavad toetust taotleda isikud, kelle tulu jääb 2016. aastal alla 7817 euro.

Kõige suuremat toetust saavad miinimumpalka ehk 480 eurot teenivad inimesed. Vähem ja rohkem palka saavate toetusesumma jääb väiksemaks. (mõte on see, et tööandjatel oleks motivatsioon maksta vähemalt miinimumpalka, et soodustada palgateenimist)

Tagasimakset saab taotleda täisealine inimene, kes on taotluse esitamisele eelnenud aasta jooksul töötanud TÄISTÖÖAJAGA vähemalt kuue kalendrikuu jooksul (täistööaeg võib kokku tulla ka selliselt, et inimesel on mitu osalise tööajaga töökohta, mis summeeritult annavad kokku täistööaja).

Aastase kogutuluna arvestatakse lisaks töötasule ka näiteks pension, ettevõtlustulu, dividend, maksustatav toetus, stipendium, preemia vms.

Samuti mõjutab tagasimakse suurust see, kas inimene kasutab tulude deklareerimisel lubatud mahaarvamisi ja soodustusi (näiteks eluasemelaenu intressid, koolituskulud, täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisest või pensioni korral).

Tingimustele vastasuse kontrollimiseks tuleb sisse logida e-maksuametisse/e-tolli, valida ülalt menüüst “Töötamine ja väljamaksed” ja seejärel vasakult menüüst “Madalapalgaliste toetus”.

Raamatupidajale: töötajate registris PEAB OLEMA märgitud, kas isik töötab täistööajaga või osalise tööajaga.

Tagasimakset saab esimest korda taotleda 2017. aastal koos füüsilise isiku 2016. aasta tuludeklaratsiooni esitamisega. Tagasimakset administreerib maksu- ja tolliamet ning tagasimakse maksmine toimub sarnaselt enammakstud tulumaksu tagastamisega hiljemalt 30. juuniks.