kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Ettevõtte sõiduauto alates 01.01.2018

  1. Sõidupäeviku pidamise nõue kaob.
  2. Töötajal pole lubatud ettevõtte sõiduautoga tehtud erasõite ettevõttele hüvitada.
  3. Lähtuda tuleb kahest võimalikust kasutamise variandist: a) ettevõtte sõiduautot kasutatakse 100% ainult töösõitudeks või b) ettevõtte sõiduautot kasutatakse ka erasõitudeks

Kui M1 kategooria sõiduautot kasutatakse 100% AINULT töösõitudeks, siis:

Juhul, kui ettevõtte sõidukiga tehakse ka erasõite, siis:

Sõiduki omanik või vastutav kasutaja palub teha Maanteeametil liiklusregistri andmetesse märke sõiduauto üksnes töösõitudeks kasutamise kohta (riigilõivuvaba).

Sellest saab avalik teave, mida on võimalik kontrollida sõiduki taustakontrollis!

(NB!, võib juhtuda, et  liisingfirmad kui omanikud võivad paluda teha kande automaatselt, mistõttu vastutav kasutaja peaks sellise kande õigsust kontrollima).

 

(kasvõi üks sõit), tuleb maksta makse!

Erisoodustuse määralt tuleb maksta tulumaksu ja sotsmaksu

Erisoodustuse määr leitakse nii:

Tööandja sõiduauto erisoodustuse hind on 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud iga kilovati kohta kuus.

Üle viie aasta vanuse sõiduauto korral on vastava erisoodustuse hind 1,47 eurot kuus.

Näide:

  • sõiduauto vanusega 1-5 aastat on 133 kw, seega 133×1,96= saame erisoodustuse määraks 260,68 eur. Riigile maksame sellelt määralt tulumaksu 65,17 eur ja sotsmaksu 107,53 eur, kokku maksud 172,70 eur kuus
  • sõiduauto vanusega 1-5 aastat on 300 kw, erisoodustuse määraks saame 588.- eur. Sellelt maksame tulumaksu 147.- eur ja sotsmaksu 242,55 eur, kokku maksud 389,55 eur kuus
  • sõiduauto vanusega üle 5 aasta on 300 kw, erisoodustuse määraks saame 441.- eur, tulumaks 110,25 eur ja sotsmaks 181,91 eur, maksud erisoodustuselt kokku maksud  292,16 eur kuus.

Sõiduki soetamisel ja sõidukiga tehtud kulutustelt saab sisendkäibemaksu tagasi küsida 100 %.

!!! Juhul kui sõiduauto kasutusotstarve muutub 2 aasta jooksul (tehakse esimene erasõit), kuid ettevõte on selle sõiduautoga seoses KOGU sisendkäibemaksu maha arvanud, TULEB ettevõttel maha arvatud sisendkäibemaks 50% ulatuses riigile tagasi maksta, millele lisandub intress (alates sisendkäibemaksu maha arvamisest) ja tulumaks sellelt.

Lisaks eelnevale: kui märge on liiklusregistrist kustutatud (põhjusel, et sõidukiga hakati tegema ka erasõite), siis 1 (ühe) aasta jooksul ei saa uut märget selle sõiduki kohta teha (st ei saa kasutusotstarvet tagasi muuta)

Sõiduki soetamisel ja sõidukiga tehtud kulutustelt saab sisendkäibemaksu tagasi küsida 50%.

 

NB! KAUBIK (N1 kategooria sõiduk)

TuMS § 48 (8¹) lõikes 8 sätestatud erisoodustuse hinna määramise korda võib kasutada ka liiklusseaduse tähenduses kuni 3500 kg täismassiga veoauto (st. kaubiku) kasutamise võimaldamisel erasõitudeks. 

!!! Porsche Cayenne jm. sarnaste sõidukite omanikud