kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Ettevõtluskonto

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine alates 01.01.2018

Ettevõtluskonto on füüsilise isiku nimel krediidiasutuses (pangas) avatud eraldi konto, millele kantakse teenuste osutamisest ja kauba müügist laekuvad summad, mille kohta on kontoomanik andnud krediidiasutusele juhise broneerida kontol ettevõtlustulu maksu määrale vastav summa Maksu- ja Tolliameti kasuks ja see üle kanda Maksu- ja Tolliametile.

Ettevõtlustulu maksu maksjaks on ettevõtluskontot omav füüsiline isik, kuigi maksu arvestab ja kannab üle Pank.

Maksumaksja ei või olla käibemaksukohuslane ega tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE- na) samal või sarnasel tegevusalal.

Maksustamisperiood on kalendrikuu.

Maksumäär:

1) 20% ettevõtluskontole laekunud summast, kui summa ei ületa 25 000 eurot kalendriaastas

2) 40% ettevõtluskontole laekunud 25 000 eurot ületavast summast kalendriaastas

Ravikindlustus:
Sarnaselt võlaõiguslikele lepingule on ka ettevõltuskontot kasutaval isikul õigus ravikindlustusele. Kui tasutud ettevõtlustulu maks ületab ravikindlustuse saamiseks ettenähtud minimaalset sotsiaalmaksu piirmäära, mis on 2017. aastal 155,1 eurot, kaasneb isikul sellega ka õigus ravikindlustusele. Selleks, et isikul kaasneks ettevõtluskonto omamisega ravikindlustuse saamise õigus, peab ettevõtja igakuine sissetulek olema 2017. aastal vähemalt 1292,5 eurot.

Äriühingutel ja füüsilisest isikutest ettevõtjatel ei ole lubatud ettevõtluskontot luua. Lisaks tuleb juriidilisel isikul tasuda füüsiliselt isikult saadud teenuse summalt nö äriühingu tulumaks, kuna vastasel juhul kaob rahandusministeeriumi hinnangul ettevõtjatel motivatsioon luua töösuhteid.