kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Ettevõtjate suuruskategooriad

Ettevõtja

Müügitulu (milj.)

Varad (milj.)

Keskmine töötajate arv

Muud tingimused

Mikro *

(osaühing)

Kuni 0,05

(ehk kuni 50 000 eur)

Kuni 0,175

(ehk kuni 175 000 eur)

Töötajaid ei ole

Kohustised ei ületa omakapitali

Üks osanik, kes on juhatuse liige

Ei ole KM- kohuslane!

Ükski asi ei või olla kajastatud õiglase väärtuse printsiibi järgi 

Väike **

8

4

50

Ei ole mikroettevõtja

Keskmine **

40

20

250

Ei ole mikro- ega väikeettevõtja

Suur

Vähemalt kaks

keskmise ettevõtja

kriteeriumist 

on ületatud

 

* kõik tingimused peavad olema täidetud

** vaid üks näitajatest võib ületada tingimusi