kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Erisoodustus

TÖÖTAJA erisoodustuse mõttes on:

Erisoodustus tekib olenemata erisoodustuse andmise ajast!

ERISOODUSTUS ON NÄITEKS:

Kui üritusel osalevad ka külalised, siis külaliste osa on (proportsionaalselt) vastuvõtukulu. Kui meelelahutusürituse raamesse kuulub ka koolituse osa, siis see on maksuvaba. Kliendiüritused, kus töötajad osalevad töö tegemise eesmärgil, on maksuvaba.