kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11
  1. Töösõitude osas tuleb pidada päevikut (erasõite kajastama ei pea)
  2. Tööandja maksab Töötajale maksuvaba hüvitist: 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335.- eurot kalendrikuus (ületav osa maksustatakse!)
  3. Kui Töötajal on mitu Tööandjat ja Töötaja kasutab oma isiklikku sõidukit kõigi Tööandjate juures töösõitudeks, siis kõik Tööandjad võivad päeviku alusel maksta piirmäära 335.- eurot ulatuses maksuvaba hüvitist.

4. Hüvitise maksmisel teeb Tööandja kirjaliku otsuse, milles näidatakse:

a) hüvitist saava isiku ees- ja perenimi, isikukood;
b) hüvitise suurus;
c) sõitude kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõitude kulusid hüvitatakse;

Otsusele lisatakse: sõiduauto kasutamise õigust tõendav dokument

5. Hüvitis sisaldab kõiki sõidukiga seotud kulutusi (kütust, remondi- ja hooldustöid jne)

Välja arvatud parkimistasu! Alates 01.07.1017 saab isikliku sõiduauto ametiülesannete täitmisel makstavat parkimistasu kuludokumendi alusel maksuvabalt hüvitada, arvestamata läbitud kilomeetreid.

6. Töösõitude sõidupäevik peab sisaldama: