kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Dividendid alates 01.01.2018

Dividendide väljamaksmisel tekib kahe meetodi kasutamise võimalus. Lubatud on valida, millist meetodit soovid kasutada. Lubatud on kasutada mõlemat meetodit korraga (st osaliselt ühte ja osaliselt teist). Füüsilisest isikust dividendide saajad ei võida loodud Meetod 2 alusel maksustamisest midagi!

Meetod 1

Siiani kasutusel olnud süsteem jääb kehtima

Meetod 2

Alates 01.01.18 lisandunud süsteem

Maksumäär 20 %, ehk siis 20/80

Ühesugune määr nii juriidilisest isikust kui füüsilisest isikust dividendi saajale

 

Maksumäär 14%, ehk siis 14/86

juriidilisest isikust dividendi saajale

Maksumäär 14% + 7% eraisikust dividendi saajale.

NB! Seega eraisikust dividendi saajale on Meetod 1 kasulikum!

Kui juriidilisest isikust dividendi saaja, kes on saanud 14% tulumaksumääraga dividende, maksab dividendi edasi eraisikust osanikule, tuleb riigile tasuda juurde 7%

Oli kasutusel siiani ja kehtib edasi

Esimest korda saab rakendada 2019. aastal

 

Meetodi kasutamise erisused:

  • 14% -ga on lubatud maksustada 1/3 (ühte kolmandikku) eelmise kolme kalendriaasta keskmisest jaotatud kasumist, millelt ettevõte on tasunud tulumaksu;
  • eelmise kolme kalendriaasta keskmise maksustatud jaotatud kasumi arvutamisel loetakse esimeseks arvesse võetavaks aastaks 2018:

a) 2019. aastal ühte kolmandikku 2018. aastal jaotatud kasumist

b) 2020. aastal ühte kolmandikku 2018. ja 2019. aastal jaotatud kasumist