kaksi@kaksi.ee
+372 55 322 11

Maksuamäärad 2018

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.

Miinimumpalk aastal 2018 on 500 eurot. Töötasu alammäär tunnis on 2,97 eurot.

Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot  ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.

Kui isiku brutosissetulekud ületavad aastas 25 200 eurot (2 100 eurot kuus), siis puudub isikul õigus maksuvabale tulule üldse. Aastane brutosissetulek kuni 14 400 eurot (kuni 1200 eurot kuus), annab isikule õiguse maksuvabale tulule 500 eurot kuus.  Isiku brutosissetulekud vahemikus 1200-2100 eurot kuus, leitakse maksuvaba miinimumi osa proportsionaalselt, valemi alusel. 

Sotsiaalmaksu määr on 33%.

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 470 eurot

Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 155,10 eurot kuus.

Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.

Kogumispensioni makse määr on 2%.

Käibemaksu määr on 20%.